Keresés az oldalon

Blog

Kevésbé ismert természetes praktikák megfázás ellen

Kevésbé ismert természetes praktikák megfázás ellen

Mindenki tud­ja, hogy méz, fok­hagy­ma, C‑vitamin, gyöm­bé­res tea, hús­le­ves, inha­lá­lás és ágy­nyu­ga­lom kell akkor, ha az ember immun­rend­sze­re ősszel egy kicsit meg­roggyan. Bár ezek­ben is mara­dék­ta­la­nul hiszünk, most olyan ter­mé­sze­tes meg­fá­zás elle­ni prak­ti­ká­kat hoz­tunk Neked, ame­lyek kevés­bé ismer­tek, még­is haté­ko­nyak*. #1. Magasítsd a pár­ná­dat! Ha van­nak ilyen emlé­ke­id a nagy­szü­le­id­ről, biz­tos rög­tön bevil­lan a kép,… Tovább

Tönkölypelyva párna kisokos: 5 kérdés, 5 válasz a gyógynövényes tönkölypárnáról

Tönkölypelyva párna kisokos: 5 kérdés, 5 válasz a gyógynövényes tönkölypárnáról

Mindig sokat kér­dez­tek tőlünk a gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va pár­nák­ról. Ugyanúgy magá­ról a töl­tet­ről, mint a pár­na hasz­ná­la­tá­ról, tisz­tí­tá­sá­ról… Az 5 leg­fon­to­sabb kér­dést most cso­kor­ba gyűj­töt­tük, és ebben a tön­köly­pely­va pár­na kis­okos­ban oszt­juk meg Veled. Mentsd el a cik­ket, így min­dig kéz­nél lesz, ha kér­dé­sed len­ne a pár­nák­kal kap­cso­lat­ban! #1. Mi egy­ál­ta­lán a tön­köly­pely­va? A tön­köly­pely­va a… Tovább

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? 4 recepttel készültünk

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? 4 recepttel készültünk

Itt van az ősz, ami­kor min­den­ki­ben fel­tá­mad egy kicsit a kéz­­mű­­ves-ösz­­tön! Ha Te is így vagy ezzel, akkor egy iga­zi bekuc­kó­zós prog­­ram-ötle­­tet hoz­tunk Neked: készíts gyógy­nö­vé­nyes pár­nát ott­hon! Miben más az álta­lunk, manu­fak­tú­ránk­ban készí­tett gyógy­nö­vé­nyes pár­na, mint a házi­lag töl­tött vál­to­zat? 100+ éves csa­lá­di recep­tek alap­ján készül­nek a pár­ná­ink, eze­ket a recep­te­ket füves­asszony déd­anyánk hagy­ta ránk,… Tovább

Az októberi erdő kincsei – havi gyógynövényes útmutató

Az októberi erdő kincsei – havi gyógynövényes útmutató

Tégy egy sétát az őszi erdő­ben, és fedezd fel a kin­cse­it! Nem sza­bad ám leszed­ni min­den bogyót, amit csak találsz, de az érté­kes októ­be­ri gyógy­nö­vé­nyek meg­ér­dem­lik a figyel­me­det. Csipkebogyó – gyógy­nö­vé­nyes „túránk” első állo­má­sa a ker­ti rózsa­bo­kor Sok rózsa­­bo­­kor-tulaj­­do­­nost ért már meg­le­pe­tés: csip­ke­bo­gyó terem ben­ne! Nem vélet­le­nül, hiszen a vad­ró­zsa szí­ve­sen köl­tö­zik bele a „nemes”… Tovább

Gyógynövényes tönkölypelyva- vagy gyógynövényes sópárna? Töltsd ki a tesztet!

Gyógynövényes tönkölypelyva- vagy gyógynövényes sópárna? Töltsd ki a tesztet!

Gyakran érkez­nek be hoz­zánk kér­dé­sek, hogy konk­rét prob­lé­mák­ra melyik pár­nán­kat java­sol­juk?  Épp ezért alkot­tuk meg most ezt a tesz­tet, amely segít eldön­te­ni, hogy melyik pár­nát érde­mes válasz­ta­nod! Ha nem magad­nak néze­lődsz, akkor egy­sze­rű­en csak töltsd ki az érin­tett csa­lád­tag­nak. #1. Az aláb­bi­ak közül melyik jel­lem­ző Rád a LEGINKÁBB? nehéz elal­vás, éjje­li fel­ri­a­dás 1 p álta­lá­nos stressz,… Tovább

Szeretnél kipihentebb lenni? Az alvás mennyiségén túl erre a 3 dologra figyelj

Szeretnél kipihentebb lenni? Az alvás mennyiségén túl erre a 3 dologra figyelj

Ha azt mond­ja vala­ki Neked, hogy „hú, nagyon kialud­tam magam!”, szin­te biz­tos, hogy Te is rög­tön arra gon­dolsz, na, meg­volt neki 8–9 óra! Pedig azt, hogy vala­ki kialudta‑e magát, még másik 3 fon­tos ténye­ző is befo­lyá­sol­ja. Sőt, alvást kuta­tó szak­ér­tők sze­rint a mennyi­ség­nél ez a 3 dolog még sok­kal lénye­ge­sebb is. Nézzük, melyek ezek, és… Tovább

Hogyan lehet megelőzni, hogy ledöntsenek a bacik?

Hogyan lehet megelőzni, hogy ledöntsenek a bacik?

Avagy, mielőtt támad­na a meg­fá­zá­sos sze­zon, készülj fel rá ala­po­san! Tippjeinkkel nem is lesz nehéz dol­god. Mindenki tud­ja, de Te figyelj is oda rá… Erősítsd az immun­rend­sze­red! 🙂 Az ember azt gon­dol­ná, hogy az immun­rend­szer erő­sí­té­se csak annyi­ból áll, hogy töm­jük magunk­ba a vita­mi­no­kat. Azonban ez ennél sok­kal össze­tet­tebb! Olvasd el a cik­ket, és min­den… Tovább

A világ mely pontján kellene élned a kedvenc illatod alapján?

A világ mely pontján kellene élned a kedvenc illatod alapján?

Tudtad, hogy az egyes orszá­gok­ra / régi­ók­ra más-más illa­tok jel­lem­ző­ek? Sőt, a világ kölön­fé­le pont­ja­in élő embe­rek még par­füm­ként vagy laká­suk illa­to­sí­tá­sá­ra is gyak­ran válasz­ta­nak elté­rő illa­to­kat. Arra gon­dol­tunk, ha már a Szénafüvek Gyógynövényes pár­nák készí­té­sé­vel iga­zi SZAG-értők vagyunk, hogy most ezek­ről mesé­lünk Neked! Így azt is meg­tud­ha­tod, a ked­venc illa­tod alap­ján hol len­nél iga­zán… Tovább

Nyald meg a sót! Te ismered a legfontosabb sófajtákat?

Nyald meg a sót! Te ismered a legfontosabb sófajtákat?

Írtunk már koráb­ban a sóról, főként sópár­ná­ink vonat­ko­zá­sá­ban; sőt, egy vide­ós anya­gunk­ban beszél­get­tünk is róla. De a só kiapad­ha­tat­lan téma­for­rás, min­dig van róla mint mesél­ni, már csak azért is, mert éle­tünk egyik leg­fon­to­sabb alko­tó­ja! Gondolj csak bele… A sónak a létén nem gon­dol­ko­dunk, ész­re sem vesszük; ám hiá­nya még­is azon­nal szem­be­tű­nik. Ha nin­csen só, nincs… Tovább

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Megvan ren­de­sen 7–8 óra alvás, arány­lag idő­ben le is fek­szel, még­sem érzed úgy, hogy kipi­hent len­nél – isme­rős? Hidd el, a prob­lé­mád­dal egy­ál­ta­lán nem vagy egye­dül! Összeszedtünk több, lehet­sé­ges okot arra vonat­ko­zó­an, miért nem érzed a kel­le­mes kisi­mult­sá­got maga­don – az ele­gen­dő alvás elle­né­re sem! A mély alvás hiá­nya Többféle alvá­si sza­kaszt külön­böz­te­tünk meg, nagy­já­ból 4–6… Tovább

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás