Szállítási információk - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Szál­lí­tá­si infor­má­ci­ók

Szál­lí­tá­si díjak és fize­tés

Meg­ren­de­lé­se­det a lehe­tő leg­gyor­sab­ban fel­dol­goz­zuk. A meg­ren­delt ter­mé­ket – a ter­mék és szál­lí­tá­si díj kiegyen­lí­té­sét köve­tő­en – 3–4 mun­ka­na­pon belül átad­juk a futár­szol­gá­lat­nak, így 4–5 mun­ka­na­pon belül a GLS futár­szol­gá­lat kéz­be­sí­ti azo­kat az álta­lad meg­adott cím­re.

Kiemelt idő­sza­kok­ban (pl. Black Fri­day, Kará­csony) a ren­de­lé­sek fel­dol­go­zá­si ide­je 1–2 nap­pal meg­nö­ve­ked­het.

Bel­föld­re:

A Szé­na­fü­vek web­áru­ház­ból ren­delt ter­mé­ke­i­det elő­re uta­lást köve­tő­en:
1390 Ft szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj fejé­be GLS futár­szol­gá­lat­tal küld­jük az álta­lad meg­adott magyar­or­szá­gi cím­re (ott­ho­nod­ba vagy a mun­ka­he­lyed­re).

Amennyi­ben a ren­de­lé­si érték eléri a brut­tó 19.000 Ft össze­get, a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj 0 Ft.

A SZÉNAFÜVEK Kft. telep­he­lye nem üze­mel cso­mag­át­vé­te­li hely­ként!

 

Fize­té­si módok

Elő­re uta­lás: A meg­ren­delt ter­mé­ke­ket és a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díjat köz­vet­len ban­ki átuta­lás­sal egyen­lít­he­ted ki vagy bank­kár­tyá­val a Pay­Pal rend­sze­ren keresz­tül.

Után­vét: A meg­ren­de­lés során lehe­tő­ség van a meg­ren­de­lés átvé­tel­ko­ri kifi­ze­té­sé­re.  Az után­vé­ti szol­gál­ta­tás ház­hozszál­lí­tás ese­tén érhe­tő el. Az után­vét­ke­ze­lés díja 445 ft. 

A szám­lát min­den eset­ben elekt­ro­ni­ku­san állít­juk ki és e‑mailben küld­jük a meg­ren­de­lés­nél meg­adott e‑mail cím­re.

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás