Keresés az oldalon

Természetesen sokoldalú – a bazsalikom 7 féle felhasználási módja

Instagram történetenikben rendszeresen osztunk meg gyógynövényekkel kapcsolatos tudnivalókat, ha kíváncsi vagy rá, a rovatot csütörtökön érdemes Instagram oldalunkon keresni. Ezen a héten a bazsalikom került sorra, és – miközben készültek az anyagok, – eszünkbe jutott: te jó ég, erre nem elég 3–4 lapozásnyi történet, a bazsalikomnak önálló blogbejegyzésre van szüksége! Ő pedig lelki szemeink előtt bólogatott…

 

Bazsalikomot a konyhakertbe!

Szerencsére egy­re töb­ben dön­te­nek vala­mi­lyen növény­ke nevel­ge­té­se mel­lett, sőt, az iga­zán élel­me­sek akár egy kilé­pő­nyi kis terü­le­tet is képe­sek fűsze­res­kert­té vará­zsol­ni. Ha fel­me­rül a kér­dés, milyen növé­nyek legye­nek jelen, a bazsa­li­kom abszo­lút dobo­gós helyen végez min­den fel­so­ro­lás­ban. Egyrészt, mesés illa­tot áraszt, pil­la­na­tok alatt egy olasz salá­ta köze­pé­ben érzi magát az, aki bele­szip­pant a bazsa­li­kom átitat­ta leve­gő­be. (Népi hagyo­má­nyok sze­rint ez az, ami a legye­ket távo­zás­ra kész­te­ti.) Másrészt, mert sok­ol­da­lú­an felhasználható. 

Kerüljön a salátára

Ó, a moz­zar­el­lás-para­di­cso­mos salá­tát min­den­ki isme­ri, így ter­mé­sze­te­sen, nem ezt sze­ret­nénk bemu­tat­ni. Inkább az öntet-ötle­te­ket, hiszen vég­te­len vari­á­ci­ó­ban lehet kísér­le­tez­ni vele: illik az olí­va­olaj­hoz, cit­rom­hoz, fok­hagy­má­hoz; készül­het belő­le fehér­bo­ros-bazsa­li­ko­mos-saj­tos öntet is; passzol min­den­fé­le para­di­cso­mos már­tás­hoz (hide­gen vagy melegen).

Koktél bazsalikommal? Miért is ne!

Bár egész­sé­ges élet­mód mel­lett nem java­solt sem­mi­lyen alko­ho­los ital fogyasz­tá­sa, ha egy nyá­ri ese­mé­nyen még­is kivé­telt ten­nél, válassz vod­ka-szó­dát – ennek van a leg­cse­ké­lyebb kaló­ria­tar­tal­ma. Most arra gon­dolsz, de hát annak nincs is íze, miért innál olyat… Itt jön kép­be a bazsalikom.

Facsard ki egy negyed cikk cit­rom levét az ital­ba, majd eny­hén meg­tö­rö­ge­tett bazsa­li­kom leve­le­ket is keverj hoz­zá. Alkoholmentes ita­lok ese­tén szu­pe­rül illik a limo­ná­dé­hoz, a szó­da-eper­ve­lő kom­bi­ná­ci­ó­hoz és a barac­kos keve­ré­kek­hez is.

Gyakran főzöl mediterrán ízű ételeket? Spórolj magadnak egy kis időt!

Házi fűszersóval és fűszerolajjal sokat tehetsz a gyorsabb főzésért, hiszen ahelyett, hogy külön-külön rakosgatnád bele a salátába, szószokba, pácokhoz a fűszereket, legyen meg egyben a mediterrán keverék!

Mediterrán fűszersó

Hozzávalók:

dur­va sze­mű ten­ge­ri só,

szá­rí­tott bazsalikom,

szá­rí­tott oregánó,

szá­rí­tott kakukkfű

szá­rí­tott rozmaring,

szá­rí­tott zsálya,

egész sze­mű rózsabors.

Arányokat tekint­ve: sóból legyen a leg­több – kb. a fele – és a töb­bi­ek ará­nyo­san eloszt­va, ahogy sze­re­ted. Keverd el egyen­le­te­sen egy tál­ban, majd fogj egy „őrlős” fűszer­tar­tót, és ada­gold bele. Ha kis kém­cső-sze­rű, para­fa­du­gós tar­tók­ba teszed, aján­dék­nak is kiváló.

Fűszerolaj házilag

Hozzávalók:

kis üveg (5–7,5 dl) ext­ra szűz olívaolaj

2 fej fokhagyma,

2 cso­mag egész tarkabors,

1–2 chi­li paprika,

2 szál rozmaring,

1 marék friss bazsalikomlevél,

2 szál zsálya.

Mindent tegyél egy zár­ha­tó, tisz­ta üveg­be – elő­ször a fűsze­re­ket, majd az ola­jat. Naponta keverd át kb. 10–12 napig, majd szűrd le, és kész is az ízes fűszerolaj.

Ha nem ennéd, fürödj benne

Jól olvas­tad: mivel anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sai van­nak a bazsa­li­kom­le­vél­nek, ezért nyu­god­tan elme­rül­hetsz ben­ne! Pár csepp bazsa­li­kom­olaj és / vagy bazsa­li­kom­le­ve­lek is mehet­nek a für­dő­víz­hez. Ha tel­jes tes­tet meg­tisz­tí­tó für­dés­re vágysz, szórj sót is a 36–38 fokos vízbe!

Stressz okozta fejfájás esetén, inhalálhatsz is bazsalikommal

Forrázz le 1–1,5 marék friss bazsa­li­kom­le­ve­let 3–3,5 dl víz­zel, majd klasszi­kus módon, egy nagy kerá­mia­tál felett inha­láld be a gőzét.

A bazsalikom akkor is segít, ha rosszul alszol

Mivel old­ja a feszült­sé­get, illa­ta, aro­má­ja sokat segít a könnyebb ella­zu­lás­ban – éppen ezért került bele össze­te­vő­ként a Szénafüvek alvó­pár­nák­ba is!