Keresés az oldalon

Természetesen sokoldalú – a bazsalikom 7 féle felhasználási módja

Instagram tör­té­ne­te­nik­ben rend­sze­re­sen osz­tunk meg gyógy­nö­vé­nyek­kel kap­cso­la­tos tud­ni­va­ló­kat, ha kíván­csi vagy rá, a rova­tot csü­tör­tö­kön érde­mes Instagram olda­lun­kon keres­ni. Ezen a héten a bazsa­li­kom került sor­ra, és – miköz­ben készül­tek az anya­gok, – eszünk­be jutott: te jó ég, erre nem elég 3–4 lapo­zás­nyi tör­té­net, a bazsa­li­kom­nak önál­ló blog­be­jegy­zés­re van szük­sé­ge! Ő pedig lel­ki sze­me­ink előtt… Tovább