Keresés az oldalon

Nagy méretű nyakpárna 4 féle gyógynövénnyel felnőtteknek

Nagy méretű nyakpárna 4 féle gyógynövénnyel felnőtteknek

Nagy méretű nyakpárna 4 féle gyógynövénnyel felnőtteknek

Használj illa­tos nyak­pár­nát, mert:
– ha feszült vagy old­ja a nya­kad és vál­lad körü­li feszült­sé­get, segít ellazulni,
– csök­ken­ti a rossz/helytelen tar­tá­sod­ból ere­dő nya­ki, háti fájdalmakat,
– hasz­ná­la­tá­val javul­hat az agyad vérellátása
fej‑, nyak- és váll­fá­já­sod, kon­cent­rá­ci­ós prob­lé­má­id megelőzhetőek,
– hosszú uta­kon kényel­me­seb­ben olva­sol és alszol,
– pihe­nés­hez, rela­xá­lás­hoz, medi­tá­ci­ó­hoz bár­mi­kor, bár­hol használhatod,
– masszá­zsok­nál kényel­mes alá­tá­masz­tás a fejed­nek vagy a hom­lo­kod­nak és segít az ellazulásban,
– han­gos­könyv- és zene­hall­ga­tás­hoz, olva­sás­hoz hasz­nál­va segít kikapcsolódni,
– külön­bö­ző módon for­gat­va min­den­fé­le alvás­po­zí­ci­ód­hoz illesztheted,
– torok- és lég­cső­gyul­la­dá­sok­nál mele­gít­ve segít eny­hí­te­ni a panaszaidat,
– ülő­pár­na­ként is hasz­nál­ha­tod (arany­eres pana­szok ese­tén, csi­go­lya- és meden­ce fáj­dal­mak­nál, szü­lést köve­tő­en az un. gyermekágyban)