Keresés az oldalon

A pihentető alvás „kiskönyve”

A pihentető alvás „kiskönyve”

Az alvás a szer­ve­ze­ted szá­má­ra nél­kü­löz­he­tet­len, a jó alvás pedig a saját tel­je­sít­mé­nyed, köz­ér­ze­ted miatt fon­tos. Ezzel az átfo­gó cik­kel segí­tünk, hogy könnyeb­ben aludj el, mélyebb legyen az álmod, és ki tudd pihen­ni magad… Ne csak hét­vé­gén, hanem min­den egyes nap! A pihen­te­tő alvás a rend­sze­ren múlik Az első, amit az alvás­ról tud­ni érde­mes, hogy nem… Tovább

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

Mindennél fon­to­sabb, hogy képes legyél meg­ta­lál­ni a saját bel­ső nyu­gal­ma­dat, közép­pon­to­dat. Annak érde­ké­ben, hogy ne emésszen fel a stressz, az aggó­dás, hogy tudj meg­fe­le­lő­en alud­ni, ella­zul­ni, több mód­szer is léte­zik. Belső békét terem­tő szo­ká­sok és tech­ni­kák #1. SPORTOLJ! A test­moz­gás szá­mos nehéz­sé­gen átse­gít. Egyrészt, amíg arra figyelsz, hogy az izma­id ter­he­lés alatt van­nak, vagy, hogy… Tovább