Keresés az oldalon

Őszi fogások gyógynövényekkel – többet tudnak a jó íznél

Őszi fogások gyógynövényekkel – többet tudnak a jó íznél

A gyógy­nö­vé­nyek fon­tos sze­re­pe ma már egy­re job­ban ismert a lai­ku­sok köré­ben is, hála a szá­mos infor­ma­tív cikk­nek, tipp­nek, tanács­nak. Sződd bele őket az étke­zé­sed­be, vagy az egész csa­lá­dé­ba, és készíts velük egész­sé­ges, ízes fogá­so­kat. Hoztunk néhány fan­tasz­ti­kus receptet!

Kezdjük egy őszi ínyencséggel: csipkebogyós almaköret

Alapvetően vadak­hoz aján­lott, de finom lehet rán­tott camem­bert vagy sült puly­ka­comb mel­lé is.

Recept:

3–4 szem lédús almát hámozz meg, szedd ki a csut­ká­ju­kat, és vágd őket köze­pes kocák­ra. Egy fazék­ban kevés víz­zel (negye­dé­ig lep­je be az almá­kat), tedd fel főni ala­csony lán­gon. Eközben egy ser­pe­nyő­ben 1 evő­ka­nál­nyi apró­sze­mű zsem­le­mor­zsát, vagy ha dié­tá­zol, apró­ra darált zab­pely­het piríts át némi vajon, majd for­rald fel 3 dl rozé bor­ral. Ezután keverj hoz­zá 1–2 evő­ka­nál csip­ke­bo­gyó-lek­várt, legyen belő­le sűrű massza! A már puha almá­kat szűrd le, és kerül­jön át a fazék­ba a csip­ke­bo­gyós már­tás, keverd el őket a tűz felett ala­po­san. Ízesítsd ízlé­sed sze­rint, mi az aláb­bi­a­kat java­sol­juk: fahéj, csi­pet só és feke­te­bors, kori­an­der, kevés szeg­fű­szeg. Végül pár csepp cit­rom­lé­vel íze­sítsd még.

Ez a köret bővel­ke­dik olyan gyógy­nö­vé­nyek­ben, ame­lyek egy­ben fino­mak is, bár a csip­ke­bo­gyó lek­vár for­má­já­ban azért veszít jóté­kony hatá­sa­i­ból, a töb­bi­ek meg­ér­dem­lik az említést:

  • a fahéj jóté­ko­nyan hat az anyag­cse­ré­re és a vér­cu­kor­szint­re, illet­ve az agy­mű­kö­dést is serkenti,
  • a kori­an­der­nek ismert méreg­te­le­ní­tő hatá­sa, illet­ve a szív- és érrend­szer egész­sé­gé­nek meg­őr­zé­se miatt is aján­lott a fogyasztása,
  • a szeg­fű­szeg a fahéj­hoz hason­ló­an szin­tén az anyag­cse­re és a vér­cu­kor­szint jó barátja.

Rozmaringos batáta-krémleves – ízes fogás, ami vacsorára is tökéletes

A batá­ta, más néven édes­bur­go­nya egy­re nép­sze­rűbb, egész­sé­ges alter­na­tí­va, első­sor­ban köret­ként. Krémlevesként talán kevés­bé ismert, pedig meg­fe­le­lő fűsze­re­zés­sel nagyon finom lehet!

Recept:

1 nagyobb vagy két kisebb batá­tát tegyél be a sütő­be héjas­tól, süsd puhá­ra. Hagyd kihűl­ni, majd hámozd ki a héjá­ból, és törd fel vil­lá­val. Vágj apró­ra 1 fej lila­hagy­mát, és pirítsd meg vajon üve­ges­re; majd öntsd fel kb. 1,5 zöld­ség alap­lé­vel. Dobd bele a pürés álla­gú batá­tát, és keverd kis lán­gon erő­tel­je­sen, hogy amennyi­re lehet, kré­me­seb­bé vál­jon. Itt kerül­jön bele 1,5 dl főző­tej­szín vagy növé­nyi helyet­te­sí­tő, illet­ve fűsze­rezd: sóval, bors­sal, chi­li­pe­hellyel, szá­rí­tott roz­ma­ring­gal. Várd meg, míg „rottyan egyet”, és le is vehe­ted a tűz­ről. Végül bot­mi­xer­rel kré­me­seb­bé tehe­ted, de ha jól meg­sült a batá­ta, erre nem biz­tos, hogy szük­ség lesz. Tálaláshoz, dísz­ként ráke­rül­het egy friss roz­ma­ring-ág, pet­re­zse­lyem, pár csepp bal­zsam­ecet és egy őrlés­nyi feke­te­bors is.

  • a roz­ma­ring nem­csak ízes, hanem hasz­nos gyógy­nö­vény is: immun­erő­sí­tő és kon­cent­rá­ció-javí­tó hatá­sú, emel­lett gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa is ismert.

Borókabogyós csirkecombok sütőzacskóban

Recept:

A köret és a leves már „kész”, jöhet a hús­étel is!

Ez egy vég­te­le­nül egy­sze­rű recept. Készíts egy pácot olí­va­olaj­jal, görög jog­hurt­tal, 2–3 evő­ka­nál boró­ka­bo­gyó­val, koc­ká­ra vágott sza­lon­ná­val, sóval-bors­sal, pár gerezd fok­hagy­má­val. Ezt öntsd bele sütő­zacs­kó­ba, majd kerül­je­nek bele a csir­ke­com­bok is. (Pontos mennyi­sé­get nem adunk meg, mert nyu­god­tan vari­ál­hatsz vele. A lényeg, hogy szé­pen „kör­be­ölel­je” a pác a com­bo­kat.) Ha egyen­le­te­sen „elhe­lyez­ked­tek” a com­bok, szúrj pici lyu­ka­kat a lezárt zacs­kó­ba, hogy távoz­has­son a gőz, majd 180 fokon, alsó-fel­ső süté­sen kb. 90 per­cig süsd őket.

  • a boró­ka­bo­gyó ser­ken­ti a vér­ke­rin­gést, illet­ve a vesé­re is ked­ve­ző hatást gyakorol.

Őszi jóllakottság után időszerű a szieszta

A hideg idő­ben vala­hogy job­ban esik ledől­ni, pihen­ni egy kicsit dél­után. Az alvás és a relax szak­ér­tői­ként mi ezt nem­csak jól tud­juk, de meg is adjuk Neked az esz­közt, hogy maxi­má­li­san kiél­vez­hesd a szu­nyó­ká­lást! A Szénafüvek pihe­nő­pár­nái a fej alatt, a fej mel­lett és lakás­de­ko­rá­ci­ó­ként is meg­áll­ják a helyü­ket, tele­töm­ve jóté­kony hatá­sú tön­köly­pely­vá­val és gyógynövényekkel.