Keresés az oldalon

Ízleld meg a tavaszt! Az 5 legfinomabb limonádé (recepttel)

Ízleld meg a tavaszt! Az 5 legfinomabb limonádé (recepttel)

Ha május, akkor már csak egy lépés­re van a nyár. A meleg még nem őrjí­tő, de egy hűsí­tő ital már jól­esik. Ezen a tava­szon egyéb­ként is fel­ér­té­kel­tük a tera­szok jelen­tő­sé­gét, így a limo­ná­dé is kulcs­sze­re­pet kap: a szür­csö­lés lesz a leg­jobb szieszta!

„Kamu” gyömbéres limonádé – gyors, egyszerű és nagyon finom

Hozzávalók:

 • 1 cso­mag gyöm­bér-gra­nu­lá­tum (hideg-meleg ter­mé­sze­tes italpor)
 • 5 dl hűtött szén­sa­vas ásványvíz
 • ehhez meg­fe­le­lő­en ará­nyos cit­rom-lime szörp
 • díszí­tés­hez cit­rom és / vagy lime-karika

Semmi ext­ra teen­dőd nincs vele: oldd fel víz­ben a gra­nu­lá­tu­mot, majd keverd hoz­zá a ször­pöt! Ha sava­nyúb­ban sze­re­ted, egy pici ext­ra cit­ro­mot is facsar­hatsz bele. 10–12 per­cig pihen­tesd a hűtő­ben, ezután már fogyaszt­ha­tod is!

Természetesen elké­szít­he­tő ren­des, reszelt gyöm­bér­ből, ám sokan érzik túl­zot­tan tola­ko­dó­nak az ere­de­ti gyöm­bér-ízt, ezért kerü­lik. A gra­nu­lá­tum viszont egész­sé­ges komp­ro­misszum lehet!

Epres-bazsalikomos limonádé – hűsítő különlegesség

Hozzávalók:

 • 5–6 köze­pes mére­tű eper (fél­be­vág­va)
 • 5–6 köze­pes mére­tű eper elő­ző­leg pépesítve
 • méz – ízlés szerint
 • 7,5 dl szén­sa­vas vagy szén­sav­men­tes víz
 • 10–12 bazsa­li­kom­le­vél
 • 1 dl fris­sen facsart citromlé
 • jég­koc­kák
 • 3–4 bazsa­li­kom­le­vél dísznek

Egy nagy kan­csó­ban keverd el az eper­ve­lőt, a mézet és a cit­rom­le­vet, majd add hoz­zá­juk, és kicsit törd-nyom­kodd át a bazsa­li­kom-leve­le­ket. Ezt köve­tő­en jöhet a víz, majd az eper és a jég­koc­ka-dara­bok. Díszként még ejts pár bazsa­li­kom­le­ve­let a tetejére.

Bordó limonádékoktél levendulával és áfonyával

Hozzávalók:

 • bogyós­gyü­mölcs-tea (erős szí­nű, magas gyümölcstartalmú)
 • jég­koc­ka-tar­tó
 • 5 dl szén­sa­vas ásvány­víz vagy szá­raz pezsgő
 • 10–12 szem kékáfonya
 • fél deci levendulaszirup
 • leven­du­la­vi­rág (nem muszáj)
 • fél lime kifa­csart leve

Főzz le egy nagyon sűrű, erős szí­nű teát, majd hűtsd le. A jég­koc­ka­tar­tó­ba 1–1 áfo­nyá­val + leven­du­la­vi­rág­gal töltsd jég­koc­ka-tar­tó­ba, és fagyaszd le. A limo­ná­dé elké­szí­té­se innen­től pofon­egy­sze­rű: a vizet vagy a pezs­gőt öntsd kan­csó­ba, íze­sítsd a szi­rup­pal és lime-lével. Most kerül­het­nek bele a szí­nes jég­koc­kák! Egy picit keverd fel, majd hagyd olvad­ni, hogy meg­szí­nez­ze a kok­télt, a leven­du­la és az áfo­nya pedig díszít­sék a nedűt.

Nincs szieszta délutáni szunyókálás nélkül!

Találd meg nálunk hű tár­sad a dél­utá­ni – és esti, meg éjje­li, no meg haj­na­li – alváshoz-pihenéshez!

Tönkölypelyva + gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kes töl­te­tű Szénafüvek pár­ná­ink támo­gat­ják az ella­zu­lást, kel­le­me­sen tart­ják a nya­kat és segí­tik a lég­utak kímé­le­tes tisz­tu­lá­sát is. Ráadásul még haza­it is veszel velünk: tel­jes egé­szé­ben csa­lá­di manu­fak­tú­ránk vég­zi a pár­nák gyártását.

Házi „instant” limonádé – klasszikus ízek

Hozzávalók:

 • 2 pohár (4 dl) fris­sen facsart, meg­szűrt citromlé
 • 2 pohár por­cu­kor (vagy porí­tott eritrit)
 • 1 liter víz
 • jég­koc­ka
 • díszí­tés­hez: citromkarikák

Egy edény­ben keverd el a cit­rom­le­vet és a cuk­rot. Minimálisan mele­gítsd fel, hogy job­ban ele­gyed­je­nek, de nem kell fel­főz­ni! Ha tel­je­sen lehűlt, egy kan­csó­ba mehet is a jég­koc­ka, majd rá a cit­rom­ka­ri­kák, a cit­rom­szi­rup, végül pedig a víz.

Diétás „mojito” limonádé – zsírégető szürcsölnivaló

Hozzávalók:

 • 3 dl szén­sav­men­tes ásványvíz
 • 2 dl szén­sa­vas ásványvíz
 • 3 dl lefő­zött, majd vissza­hű­tött zöldtea
 • jég­koc­kák
 • men­ta­le­vél ízlé­sed szerint
 • fél kígyó­ubor­ka ujj­nyi kari­kák­ra vágva
 • 1 köze­pes cit­rom fris­sen facsart leve
 • 1 teás­ka­nál almaecet
 • ha nagyon éde­sí­te­ni sze­ret­néd: kevés méz vagy agave-szirup

Nincs sok dol­god ezzel az ital­lal: keverj össze min­dent min­den­nel, és már fogyaszt­ha­tod is!