Keresés az oldalon

4 tavaszi fűszernövény + 3 különleges, mégis egyszerű recept

4 tavaszi fűszernövény + 3 különleges, mégis egyszerű recept

A fűszernövények a tavasz egyik legkedvesebb csodái. Illatosak, ízesek, tele vannak hasznos tápanyagokkal – általában olcsó megoldást jelentenek a vitaminbevitelre is. Mi most 4 fűszernövényhez hoztunk Neked 3 izgalmas, nem hétköznapi receptet, amelyek – bízunk benne – hogy tavaszi kedvenceid lesznek majd!

Bazsalikom, az illatos mediterrán mámor

A bazsa­li­ko­mot nehéz nem sze­ret­ni. Ahogy az olasz kony­ha gya­kor­la­ti­lag értel­mét vesz­ti nél­kü­le, ugyan­úgy mi is sze­gé­nyeb­bek len­nénk egy izgal­mas illat- és ízvi­lág­gal, ha nem len­ne az éle­tünk része!

Noha szá­rí­tott vál­to­zat­ban is elér­he­tő, ilyen­kor, tavasszal, min­den­képp a friss bazsa­li­kom fel­hasz­ná­lá­sát ajánl­juk Neked. Cserépben már 4–500 Ft-ért besze­rez­he­tő, és ha meg­fe­le­lő­en gond­ját vise­led, akkor egész sze­zon­ban ellát friss, illa­tos-ízes levelekkel.

Kép for­rá­sa: Pinterest

Bazsalikom-recept tavaszra: Zöld & friss salátaöntet

Hozzávalók:

 • 10–12 köze­pes / nagyobb bazsa­li­kom­le­vél fris­sen szedve
 • 7 evő­ka­nál olívaolaj
 • 1 evő­ka­nál citromlé
 • (kihagy­ha­tó!) fél evő­ka­nál majo­néz vagy aio­li – utób­bi egy majo­néz­hez hason­ló, ám könnyebb és tojás­men­tes spa­nyol szósz olí­va­olaj­jal, fok­hagy­má­val és cit­rom­mal, kap­ha­tó itt­hon is tubu­sos formában
 • 1 evő­ka­nál lan­gyos víz
 • 1 gerezd kinyo­mott fokhagyma
 • kevés só és bors

A bazsa­li­ko­mot vágd egé­szen apró­ra. Minden más alap­anya­got tölts egy­más­ra egy szé­le­sebb szá­jú, lezár­ha­tó üveg­ben. Dobd rá végül a bazsa­li­ko­mot is, és ala­po­san rázd össze az egé­szet. Hűtőben pár napig tárol­ha­tó, de min­den hasz­ná­lat előtt fel kell ráz­ni, mert a külön­bö­ző sűrű­sé­gű össze­te­vők elvál­nak egy­más­tól – így viszont gyor­san megint homo­gén lesz a szósz.

A salá­ták mel­lett iste­ni pél­dá­ul ros­ton sült csir­ke­mell­re vagy gril­le­zett sajt­ra is. Extraként kiegé­szít­he­ted reszelt par­me­zán­nal, vagy bár­mi­lyen más nagyon kemény sajttal.

Petrezselyem, az imádni való aduász

A pet­re­zse­lyem gya­kor­la­ti­lag a kony­ha lel­ke lehet: szin­te min­den­hez illik, és azon kevés zöld­fű­sze­rek egyi­ke, ame­lyek a hagyo­má­nyo­san magya­ros, pap­ri­kás éte­le­ket is kiegé­szít­he­tik. (Azért mond­juk ore­gán­óval nehéz elkép­zel­ni egy pap­ri­kás krump­lit, ugye? Bezzeg a pet­re­zse­lyem – ha az alap­re­cept­ben nem is sze­re­pel, ízle­tes lesz az ered­mény, amennyi­ben még­is kipró­bá­lod hozzá.)

Szintén nevel­he­tő kis cse­re­pes vál­to­zat­ban, bár vala­me­lyest „hisz­tis” növény, ízé­vel min­dent meg­há­lál. Szárított for­má­ban szin­tén kap­ha­tó, de saj­nos sokat veszít aro­má­já­ból, így, ha tehe­ted, fris­sen főzz vele.

Kép for­rá­sa: Pinterest

Recept tavaszra: szupergyors, könnyű spagetti SOK petrezselyemmel

Hozzávalók:

 • 2 nagy cso­kor friss petrezselyem
 • 400 gramm durumtészta
 • olí­va­olaj
 • 3 gerezd apró­ra vágott fokhagyma
 • 1 evő­ka­nál citromlé
 • só, bors, apró­ra vágott chi­li­pap­ri­ka (opci­o­ná­lis)
 • kb. 2–3 evő­ka­nál reszelt kemény sajt
 • 1 marék kesudió

A kes­u­di­ót, a meg­mo­sott, de már szá­raz pet­re­zsely­met, a sót, a bor­sot, az olí­va­ola­jat tur­mix­old össze. Mehet hoz­zá a cit­rom­lé és a fok­hagy­ma, majd mixeld tovább. Nem baj, ha túl sűrű – mind­járt mond­juk, miért. Tedd fel főni a tész­tát olí­va­olaj­jal, sóval, és a lobo­gó víz­ből annyit merj – 1–2 evő­ka­nál lesz kb. – a szósz­ba, amennyi­től lazább, de nem túl folyós álla­got kap. Ha a tész­ta kész, szűrd le, és for­gasd át ala­po­san a tész­tá­val, illet­ve a reszelt kemény sajt­tal. Végül, ha sze­re­ted a csí­pő­set, akkor chi­li­vel + friss pet­re­zse­lyem­mel díszítsd.

Borsmenta, a frissítő szellő

A bors­men­ta sokak szá­má­ra fog­krém-illa­tot, moji­to kok­télt és nyá­ri limo­ná­dét jelent, fel­hasz­ná­lá­sa azon­ban ennél kre­a­tí­vabb is lehet. Egyrészt, a ház­tar­tás­ban úgy ele­ve sok-sok dolog­ra hasz­no­sít­ha­tó, fer­tőt­le­ní­tés­től az illa­to­sí­tá­sig, éte­lek ese­tén pedig közel sem csak a fris­sí­tő ita­lok és hideg gyü­mölcs­le­ve­sek fűsze­re­ként érde­mes fog­lal­koz­ni vele.

Hasonlóan fen­tebb sorolt két „barát­já­hoz”, a bors­men­ta is cse­re­pe­sen nevel­he­tő, miköz­ben beil­la­toz­za a tel­jes kony­hát… De mele­gebb idő­ben nyu­god­tan kite­he­ted már a terasz­ra, ablak­ba is.

Kép for­rá­sa: Pinterest

Recept tavaszra: Rozmaringos-mentás paradicsomleves

Mivel a roz­ma­ring szin­tén a tavasz egyik cso­dás fűszer­nö­vé­nye, min­den­képp olyan recep­tet akar­tunk hoz­ni har­ma­dik­ként, amely­ben ő is helyet kap. Ez az iga­zán külön­le­ges para­di­csom­le­ves pont ilyen!

Hozzávalók:

 • kb. 2 db para­di­csom­nak meg­fe­le­lő hámo­zott, dara­bos konzerv-paradicsom
 • 200 gramm paradicsompüré
 • 2 dl paradicsomlé
 • 3 dl zöld­ség- vagy húsleves-alaplé
 • 1 evő­ka­nál olívaolaj
 • 3 gerezd zúzott fokhagyma
 • ízlés sze­rin­ti mennyi­ség­ben borsmenta-levelek
 • 3–4 szál friss rozmaring
 • 7–8 nagyobb levél bazsalikom
 • só, bors

A para­di­csom­fé­lé­ket, a fok­hagy­mát és a sót, bor­sot és a zöld­fű­sze­re­ket tur­mix­old össze, miköz­ben az alap­le­vet az olaj­jal fel­te­szed a tűz­re egy fazék­ban. A tur­mi­xolt para­di­cso­mos egy­ve­le­get öntsd bele, majd addig főzd, míg egyet-ket­tőt „rottyan”, ekkor már kész is van.

—————————————————————————————————————————————————————–

Szénafüvek Családi Manufaktúra: Magyarország első gyógynövényes párnáit készítjük, 100+ éves családi receptek alapján. Füvesasszony dédanyánk rengeteg hasznos, gyógynövényekkel kapcsolatos tudást gyűjtött össze. Mi az ő hagyományait újítottuk fel, az ő tudása alapján, ám mai lendülettel és a mai ember bajainak könnyítésére készítjük 4, illetve 10 gyógynövényes párnáinkat.