Keresés az oldalon

Mire gondolnak a csillagjegyek álmatlanul forgolódva?

Mire gondolnak a csillagjegyek álmatlanul forgolódva?

Az álmat­lan­sá­got sen­ki sem sze­re­ti, hiszen csak jön­nek és jön­nek a gon­do­la­tok a sötét­ben… A 12 jegy­nél per­sze 12 féle kép­pen. Figyelem, a cikk sar­kí­tá­sok­kal, iró­ni­á­val van tele! Inkább nevess raj­ta, mint­hogy komo­lyan vedd… KOS Akkor is elal­szom! ÉN dön­töm el, mit csi­ná­lok! És most alszom! Na jó, inkább fel­ke­lek! Aki sokat alszik, az vesz­tes. És… Tovább

Alváshoroszkóp – a Te jegyed vajon mit művel az álmok világában?

Alváshoroszkóp – a Te jegyed vajon mit művel az álmok világában?

KOS A Kos némi­képp erőszaKOS. Ha búj­hat­nék­ja van álmá­ban, annak a vele fek­vő issza meg a levét: ágy­ról leszo­rí­tós, ide-oda rúgós, pap­la­nel­cse­nő típus. Ráadásul, főleg az álma­ta­gabb jegyek örö­mé­re, mivel nagyon ener­gi­kus, későn fek­szik, korán kel, és szí­ve­sen dönt a körü­löt­te élők alvás­igé­nyé­ről is. „Ideje élni, az élet meg oda­kint van, nem a szem­hé­jad mögött!”… Tovább

Egy ágyban a 12 csillagjeggyel – így (nem) alszol a horoszkópod szerint

Egy ágyban a 12 csillagjeggyel – így (nem) alszol a horoszkópod szerint

Tételezzük fel, hogy a 12 állat­övi jegy egyet­len nagy ágy­ba kerül be. Vajon mi tör­tén­ne? „Kapcsold már le a lám­pát, nem fogom tud­ni kialud­ni magam!” – ripa­ko­dik rá a Bak a Nyilasra, aki­nek a mobil­kép­er­nyő­je hor­ro­risz­ti­ku­san vilá­gít­ja be a teret. „Ugyan már!” – szó­lal meg a Bika. – „Ha iga­zán aka­rod, elnyom az álom… Nézz… Tovább