Keresés az oldalon

Csillagjegyek karácsonya 1 mondatban + a karácsonyfájuk

Csillagjegyek karácsonya 1 mondatban + a karácsonyfájuk

A horosz­kó­pok vic­ces meg­kö­ze­lí­té­se kime­rít­he­tet­len téma­for­rás. Mivel úgy­is annyi stressz, nehéz­ség, kér­dés van az éle­tünk­ben, úgy gon­dol­tuk, Téged is fel­do­bunk kicsit ezzel a lis­tá­val! Felismered ben­ne a rokonaidat?

Az összes kép for­rá­sa: Pinterest.com

KOS

„ADD MÁR IDE!!!”

BIKA

„Van még?”

IKREK

„Olyan jó, hogy vég­re van időnk beszél­get­ni, te figyu már, akkor kez­dem én a beszá­mo­lót, az tör­tént, hogy, komo­lyan­mon­dom, nemhiszedmajdel…”

RÁK

„Nem sírok, csak könnyezem.”

Érzékeny pil­la­na­to­kat kihe­ve­ren­dő: pihe­nő­pár­nák gyógy­nö­vé­nyek­kel, sze­re­tet­tel tölt­ve ITT.

OROSZLÁN

„Ki a leg­szebb e vidéken?”

SZŰZ

„Figyelj a morzsákra!”

MÉRLEG

„Csinálj már rólam egy képet, jó???”

SKORPIÓ

„Lehet, hogy ez lesz az utolsó…”

Párnák, ame­lyek közt nem akarsz majd meg­hal­ni: tön­köly­pely­va-alap­pal, 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel ITT.

NYILAS

„Én vagyok a Jézuskaaaaaaaaa!”

BAK

„Ne most, még be kell fejez­nem ezt a munkát!”

VÍZÖNTŐ

(gon­do­la­tok) „Vajon mikor veszik ész­re, hogy kel­bim­bót cso­ma­gol­tam a szaloncukor-papírokba?”

HALAK

„Úúúúúgy sze­ret­lek titeket!!!!!”

Egészség, sze­re­tet, törő­dés: gyógy­nö­vé­nyes pár­nák a Szénafüvek 100+ éves csa­lá­di recept­jei alap­ján ITT!