Keresés az oldalon

5 dolog, amiről nem gondolnád, de jó fejfájás ellen

5 dolog, amiről nem gondolnád, de jó fejfájás ellen

A fej­fá­jás azon fáj­da­lom­tí­pu­sok egyi­ke, amely pil­la­nat­ról pil­la­nat­ra támad­hat, a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tek­ben is. Ilyenkor az ember gyor­san sze­ret­ne meg­ol­dást talál­ni, hiszen a „szét­megy a fejem”-érzés sen­ki­nek sem kel­le­mes… Azonban a piru­lá­nál létez­nek kímé­le­te­sebb meg­ol­dá­sok is, ame­lyek­re eddig talán nem is gon­dol­tál. Számos, amúgy ártal­mat­lan­nak tűnő dolog okoz­hat fej­fá­jást, néz­zük meg első kör­ben azt, hogy melyek… Tovább

Ezt az 5 lépést tedd meg, ha fáj a fejed!

Ezt az 5 lépést tedd meg, ha fáj a fejed!

Folyamatosan fron­tok jön­nek-men­nek felet­tünk, nap­ki­tö­ré­sek tar­kít­ják az uni­ver­zu­mun­kat, miköz­ben itt a szo­ká­sos tava­szi fáradt­ság is, a hosszú-hosszú hideg idő­já­rást köve­tő fel­me­le­ge­dés­sel. Ez az arra érzé­ke­nyek­nél fej­fá­jás­hoz vezet­het, mi pedig 5 segí­tő lépést hoz­tunk erre az eset­re! #1. lépés, ha fáj a fejed: fogadd el a fáj­dal­mat! Amikor az ember­nek vala­mi­je fáj, akkor min­den ere­jé­vel azon… Tovább