Keresés az oldalon

Érezd jól magad! 6 + 1 tipp a téli melankólia ellen

Érezd jól magad! 6 + 1 tipp a téli melankólia ellen

Elteltek az ünne­pek, meg­et­tük az utol­só fiók­ban meg­bú­vó cso­ki miku­lá­so­kat és sza­lon­cuk­ro­kat, elcso­ma­gol­tuk a kará­csony­fa­dí­sze­ket, hét­köz­nap­ja­ink vissza­tér­nek a meg­szo­kott kerék­vá­gás­ba. Lavírozunk a mun­ka, pro­jek­tek, ter­vek, gye­re­kek isko­lá­ba hor­dá­sa, külön­órák díszí­tet­te labi­rin­tu­sunk­ba. Nap végén ájul­tan zuha­nunk az ágy­ba, és mire vég­re pihen­het­nénk, vala­mi­lyen rej­té­lyes okból nem tudunk elalud­ni, reg­gel pedig nem tudunk fel­éb­red­ni, nem ereszt az… Tovább