Keresés az oldalon

Fiatalon tartó illatok – gyógynövények, illóolajok

Fiatalon tartó illatok – gyógynövények, illóolajok

Léteznek‑e illa­tok, ame­lyek fia­ta­lon tar­ta­nak? Nos, a gene­ti­kát nem lehet átír­ni, de a lélek álla­po­ta hat a test­re… A lélek pedig bizo­nyos illa­tok­kal fris­sen, fit­ten, fia­ta­lon tart­ha­tó. #1. fia­ta­lon tar­tó illat: a gra­pef­ru­it illó­ola­ja A gra­pef­ru­it illa­ta, illet­ve illó­ola­já­nak belé­leg­zé­se, páro­log­ta­tá­sa több szem­pont­ból is figye­lem­re mél­tó, ami a fia­tal­ság meg­őr­zé­sét ille­ti. Egyrészt, nagyon fris­sí­tő, len­dü­le­tet… Tovább