Keresés az oldalon

Borsmenta-útmutató: hogyan használd ezt a csodás gyógynövényt?

Borsmenta-útmutató: hogyan használd ezt a csodás gyógynövényt?

A bors­men­ta nyá­ron iga­zi kincs, hiszen hűsí­tő ere­je reme­kül érvé­nye­sül. Vannak, akik a men­ta­te­á­ra esküsz­nek, de a zöld leve­lek egy-egy kok­tél­nak is szu­per aro­mát köl­csö­nöz­nek. Ha gyógy­nö­vény­ként néz­zük, a bors­men­ta az egyik leg­in­kább köz­ked­velt vál­to­zat. A ment­ha piper­i­ta nevet vise­lő bors­men­ta két vadon ter­mő faj­ta leszár­ma­zott­ja, illó­anya­gai pedig ugyan­úgy meg­ta­lál­ha­tók a szár­ban, mint a levél­ben.… Tovább