Keresés az oldalon

3 tünet, amiről nem gondolnád, de az alváshiány miatt van

3 tünet, amiről nem gondolnád, de az alváshiány miatt van

A meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű alvás drá­ga kincs. Hogy hány órá­nyi szun­di­ká­lás egész­sé­ges, való­já­ban elté­rő, viszont az biz­tos, hogy a napi mind­össze néhány óra alvás, plá­ne, ha nem is mély, nem elég az egész­sé­ges min­den­na­pok­hoz. Nem a beteg­sé­gek­kel sze­ret­nénk rio­gat­ni, amit az alvás­meg­vo­nás okoz­hat, hanem olyan kel­le­met­len tüne­te­ket hoz­tunk, ame­lyek­ről nem nyil­ván­va­ló, hogy emi­att érzed őket.… Tovább