Keresés az oldalon

Albánia, ahol bármi megtörténhet és meg is történik

Albánia, ahol bármi megtörténhet és meg is történik

Nyitott szív­vel vág­tunk neki az idei nagy nyá­ri kalan­dunk­nak. Útra kel­tünk fel­fe­dez­ni Albániát, meg­is­mer­ni azt a nehéz múl­tú euró­pai orszá­got, mely­ről több az elő­íté­let és nega­tív szte­reo­tí­pia, mint a valós élmény és tapasz­ta­lás. Utunk során sze­re­lem ébredt ben­nünk az ország és a ben­ne rej­lő kicsiny és nagyob­bacs­ka cso­dák iránt. Jó szív­vel ajánl­juk az Albániában élő… Tovább