Keresés az oldalon

Rendeld meg csomagod 690 ft-ért vagy akár ingyen!

Rendeld meg csomagod 690 ft-ért vagy akár ingyen!

Új szál­lí­tá­si módot vezet­tünk be web­áru­há­zunk­ba, így az ország 62 pont­ján tele­pí­tett FOXPOST cso­ma­g­au­to­ma­tá­ba is kér­he­ted a cso­ma­god mind­össze­sen 690 ft szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díjért, illet­ve 15.000 ft-ot elérő ren­de­lés ese­tén INGYEN. Ha ezt a szál­lí­tá­si módot válasz­tod, nem kell ott­hon vagy a mun­ka­he­lyed a futár­ra vár­nod, hanem az érte­sí­tést köve­tő­en vehe­ted át cso­ma­go­dat a… Tovább