Partnerprogram - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Part­ner­prog­ram

Szí­ne­sítsd vál­lal­ko­zá­sod kíná­la­tát gyógy­nö­vé­nyes tön­köly– és sópár­nák­kal!
Regiszt­rálj és fris­sítsd fel üzle­ted áru­kész­le­tét, akár ingye­nes szál­lí­tás­sal.

Csa­lá­di vál­lal­ko­zá­sunk­ban készü­lő ter­mé­ke­ink tovább­ér­té­ke­sí­té­sé­hez vár­juk gyógy­nö­vény­bol­tok, lak­be­ren­de­zé­si üzle­tek, ter­mé­sze­tes élet­mód­hoz kap­cso­ló­dó vál­lal­ko­zá­sok, érdek­lő­dő viszont­el­adók jelent­ke­zé­sét.

Együtt­mű­kö­dé­sün­ket úgy kép­zel­jük el, hogy

  • Meg­kö­té­sek nél­kül, sza­ba­don választ­hatsz tel­jes ter­mék­pa­let­tánk­ból.
  • Akár 1 db ter­mék­kel is elkezd­he­ted a ter­mé­ke­ink for­gal­ma­zá­sát. Nem kötünk ki ren­de­lé­si mini­mu­mot sem mennyi­ség­ben, sem érték­ben.
  • Regiszt­rált part­ne­re­ink­nek viszont­el­adói áron érté­ke­sít­jük ter­mé­ke­in­ket.
  • Net­tó 20.000 Ft ( brut­tó 25.400 Ft) egy­össze­gű ren­de­lés felett a ren­de­lé­se­det Magyar­or­szág terü­le­té­re ingyen, futár­szol­gá­lat­tal szál­lít­juk ki.
  • Ter­mé­ke­ink hon­la­po­don tör­té­nő meg­je­le­ní­té­sé­hez kéré­sed­re rövi­dí­tett ter­mék­le­írást* és fény­ké­pet* biz­to­sí­tunk.
  • Regiszt­rált vál­lal­ko­zá­so­dat fel­tün­tet­jük a LELŐHELYEK lis­tá­já­ban, így a hon­la­pun­kon érdek­lő­dök akár a Te üzle­ted­ben is meg­vá­sá­rol­hat­ják a Szé­na­fü­vek ter­mé­ke­ket.

*Min­den­ne­mű a Szé­na­fü­vek Kft. által biz­to­sí­tott szö­ve­ges és képi anyag, továb­bá a szenafuvek.hu, a szenablogja.cafeblog.hu, a facebook.com/szenafuvek olda­la­kon meg­je­le­nő szö­ve­ges és képi tar­ta­lom szi­go­rú­an a Szé­na­fü­vek Kft. tulaj­do­nát képe­zi. Annak min­den­ne­mű máso­lá­sa, a Szé­na­fü­vek Kft. elő­ze­tes írá­sos enge­dé­lye nél­kü­li rész­ben vagy egész­ben tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa szi­go­rú­an tilos! Ennek meg­sze­gé­se min­den eset­ben jogi lépé­se­ket von maga után.

Regiszt­ráld vál­lal­ko­zá­so­dat, és vásá­rolj viszont­el­adói áron.

Part­ner­prog­ram regiszt­rá­ció
Szám­lá­zá­si ada­tokKérünk, mutasd be a vál­lal­ko­zá­so­dat pár mon­dat­banAz oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás