Kék tűpettyes • gyógynövényes kispárna - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Kék tűpettyes • gyógynövényes kispárna

2 190 Ft

Töltet: tönkölypelyva, levendulavirág, citromfű, kamilla, borsmenta

Huzat: 100% pamut

Méret: kb. 18x23 cm

Készleten

1823KÉTŰ Készleten 18 × 23 cm 0.15 kg , . Címkék , , , , .

Leírás

Megszereted és mindig veled lesz, mert sokoldalúan használhatod:

  • uta­zás­hoz, mivel illa­ta nem túl inten­zív, így nem zavar­ja eset­leg érzé­ke­nyebb úti­tár­sa­dat sem
  • mert bár­hol vagy, magad­dal vihe­ted az ott­hon érzését
  • mun­ka­he­lye­den, ha egy pár perc­re sze­ret­nél kikap­cso­lód­ni, pihenni
  • ha nyu­god­tab­ban, mélyeb­ben sze­ret­nél aludni
  • ha pár­na nél­kül alszol, de hatá­sa miatt beten­néd az ágyadba
  • ha gör­csöl a hasad, meg­me­le­gít­ve kitű­nő gyors segít­ség lehet mele­gí­tő pakolásként
  • ha meg­fá­zol, kapar a tor­kod, torok- vagy lég­cső­gyul­la­dá­sod van mele­gít­ve a fájó rész­re téve eny­hü­lést hozhat
  • szá­mí­tó­gé­pes alá­tét­ként alkal­maz­va mert alá­tá­maszt­ja a csuk­ló­dat és karo­dat, kényel­me­sebb mun­kát biztosítva

 

Összetétel:

Töltet: tön­köly­pely­va, leven­du­la­vi­rág, cit­rom­fű, kamil­la, borsmenta

Huzat: 100% pamut

Párnatöltelékeink alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, pocak­fá­jós gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet.

Szénafüvek pár­na töl­te­te­ként hasz­nált arany­ló szí­nű tön­köly­pely­va fokoz­za a hoz­zá­adott 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­nek hatását:

Levendula virá­got tar­tal­maz elő­se­gít­ve a nyu­godt, mély alvást. Illóolaj tar­tal­ma kivá­ló hatá­sú lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, hör­gő­gyul­la­dás esetén.

Citromfüvet tet­tünk bele, mert ideg­erő­sí­tő és nyug­ta­tó hatá­sú. Alvási zava­rok­ra, kez­dő­dő depresszi­ó­ra, ideg­nyug­ta­tás­ra, ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja a népi gyó­gyá­szat. Külsőleg alkal­maz­ha­tó seb­fer­tőt­le­ní­tés­re, zúzó­dás­ra, reu­ma­ti­kus fájdalmakra.

Kamilla a gyul­la­dás­csök­ken­tő és fer­tőt­le­ní­tő tulaj­don­sá­ga miatt a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék egyik fon­tos összetevője.

Borsmenta a lég­út­tisz­tí­tó és köhö­gés­csil­la­pí­tó hatá­sa miatt kapott helyet a gyógy­nö­vény keve­rék­ben. Átütő illa­ta segít nehéz­lég­zés ese­tén, szer­ve­ze­ted­re üdí­tő­en, fris­sí­tő­en hat.

A tön­köly­pely­va télen fűt, nyá­ron hűt, így min­dig kom­for­tos “vise­let”. Kiválóan átszel­lő­zik, nem lehet bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gözőld át és szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon. Az őszi-téli, nap­men­tes idő­szak­ban fűtő­test­re helyez­ve is átme­le­gít­he­ted a pár­ná­dat. A meleg hatá­sá­ra a tön­köly­pely­vá­ból kiára­dó ener­gia fokoz­za a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék hatá­sát, így a pár­nád még illa­to­sabb, aro­má­sabb lesz.

További információk

Tömeg 0.15 kg
Méretek 18 × 23 cm

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás