Keresés az oldalon

kozerzetjavito-furdozsak-sotetzold-2576-devx

kozerzetjavito-furdozsak-sotetzold-2576-devx

Közérzetjavító fürdőzsák (sötétzöld)

Közérzetedet javít­ja, mert:
– har­mó­ni­ád meg­te­rem­té­sé­hez kád­für­dő­ként segít felfrissülni,
– fáradt­ság, levert­ség, bágyadt­ság ese­tén fris­sí­tő hatású,
– túl­pör­gés­nél rela­xá­ló hatású,
– vér­ke­rin­gé­se­det javíthatja,
– izma­id fáradt­sá­ga ese­tén fáradt izma­i­dat felfrissíti,
– Kneipp-kúrá­hoz használhatod,
– só tar­tal­ma miatt fer­tőt­le­ní­tő és méreg­te­le­ní­tő hatású,
– ülő és kád­für­dő­höz egy­aránt alkalmas,
– sza­u­ná­zás­kor hasz­náld dör­zsi­ként, így a meg­tisz­tult bőröd kel­le­me­sen gyógy­nö­vény­il­la­tú lesz