Keresés az oldalon

Kell egy hely, avagy relaxációs tér a lakásban

Kell egy hely, avagy relaxációs tér a lakásban

Biztosan te is érzed, korunk embe­re­ként, hogy har­sá­nyan züm­mö­gő min­den­nap­ja­id­ban min­den­nél fon­to­sabb, hogy legyen egy helyed, a béke szi­ge­te, ahol jó hát­ra­dől­ni, töl­tőd­ni és ren­dez­ni a gon­do­la­ta­i­dat. Ha lakás­vá­sár­lás előtt állsz, vagy éppen fel­újí­ta­nád, fel­fris­sí­te­néd kicsit a meg­lé­vő ott­ho­nod, érde­mes elgon­dol­koz­ni raj­ta, hogy hol ala­kít­hat­nál ki magad­nak egy kuc­kót, aho­va el tudsz vonul­ni egy könyv­vel, ahol medi­tál­ni, rela­xál­ni… Tovább

Játékszabályzat a “Képkereső játék!” nyereményjátékhoz

Játékszabályzat a “Képkereső játék!” nyereményjátékhoz

A Szénafüvek Kft. „“Képkereső játék” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A… Tovább

Játékszabályzat – „Melyik gyógynövény hiányzik a felsorolásból?” nyereményjátékhoz

Játékszabályzat – „Melyik gyógynövény hiányzik a felsorolásból?” nyereményjátékhoz

Szénafüvek Kft. „Melyik gyógy­nö­vény hiány­zik a fel­so­ro­lás­ból” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE  A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot.… Tovább