Keresés az oldalon

noi-furdozsak-bordo-2578-devx

noi-furdozsak-bordo-2578-devx

Női fürdőzsák (bordó)

Női har­mó­ni­ád meg­te­rem­té­sé­hez, egész­sé­ged meg­óvá­sá­hoz java­sol­juk, mert:
– fel­fá­zás­nál, vese‑, hólyag‑, nőgyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák­nál ülő­für­dő­nek vagy átgő­zö­lés­re alkalmazható,
– men­zesz­gör­csök­nél átgő­zöl­ve a meden­ce tájé­kot csil­la­pít­hat­ja panaszaidat,
– arany­ér-pana­sza­id kiegé­szí­tő keze­lé­sé­hez ülő­für­dő­ként használhatod,
– har­mó­ni­ád meg­te­rem­té­sé­hez kád­für­dő­ként segít ellazulni,
– vér­ke­rin­gé­se­det javíthatja,
– sebe­id gyó­gyu­lá­sát segítheti,
– Kneipp-kúrá­hoz használhatod,
– boro­ga­tás­hoz kiváló,
– só tar­tal­ma miatt fer­tőt­le­ní­tő és méreg­te­le­ní­tő hatású,
– sza­u­ná­zás­kor hasz­náld dör­zsi­ként, így a meg­tisz­tult bőröd kel­le­me­sen gyógy­nö­vény­il­la­tú lesz